ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา " ระบบ TCAS รอบ 4 Direct Admission " ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร " ระบบ TCAS รอบ 4 Direct Admission "

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

 ระบบ TCAS รอบ 4 Direct Admission รอบรับตรงอิสระ

☑️ สามารถสมัครตั้งแต่วันนี้ - 11 มิถุนายน 2564 เวลา 22:00 น. ทาง https://rb.gy/ohqdqb

☑️ รายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ tcas.mahidol.ac.th มาเป็นครอบครัวเดียวกัน รีบสมัครเลย

เกณฑ์การรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

การสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เตรียมพร้อมในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่ เวลา 08:00 น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดย Link ห้องสอบจะถูกไปใน E-mail ของผู้สมัคร

📍รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม

- Portfolio หรือ Content รูปภาพ วิดีโอ ที่ใช้ Share นำเสนอตนเอง 5 นาที

- ตอบคำถาม คณะกรรมการสอบ 5-10 นาที

- แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา สุภาพ

- กล้องและไมค์ สัญญาณ Internet

มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา ครอบครัวเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี

คิดถึง Paramedic คิดถึงรามาธิบดี

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic