ขอเชิญชวน นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทุกระดับ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟัง Online siminar หัวข้อ "เส้นทางการเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาฉุกเฉินการแพทย์"

ขอเชิญชวน นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทุกระดับและผู้สนใจ

เข้าร่วมรับฟัง Online siminar หัวข้อ "เส้นทางการเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาฉุกเฉินการแพทย์"

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

          หลังมี พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้สาขาฉุกเฉินการแพทย์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2564 เชื่อว่า มีนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง เกิดความสนใจในกระบวนการขอเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ และมีข้อสงสัยว่าเส้นทางหลังจากนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไร มีกระบวนการใดบ้าง เรามารับฟังอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ไขข้อสงสัยกันนะครับ
          👉🏻 ขอเชิญชวน นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทุกระดับ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟัง Online siminar หัวข้อ "เส้นทางการเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาฉุกเฉินการแพทย์" ในวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น.​เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันและสนับสนุนให้มีผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาฉุกเฉินการแพทย์
          สามารรับชมผ่านช่องทาง Online
          1. Zoom application
          2. Live FB: Ramamedic และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
และหากท่านใด มีคำถามข้อสงสัย สามารถทิ้งคำถามไว้ในช่องทาง Google form ด้านล่างได้เลยครับ https://forms.gle/saCWTo8sBpcr92KY9

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic