เข้าร่วมกับฟัง เสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “ภาวะหัวใจหยุดเต้นในนักกีฬา”

เข้าร่วมกับฟัง เสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “ภาวะหัวใจหยุดเต้นในนักกีฬา”

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

เวลา 17.00 - 18.00

ผ่าน application conference: ZOOM

เรียนเชิญ แพทย์ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ทุกท่าน

🚨 เข้าร่วมกับฟัง เสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “ภาวะหัวใจหยุดเต้นในนักกีฬา” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
1. อ.นพ.นรศักดิ์ สุวจิตตานนท์ อายุรกรรมโรคหัวใจ และ Sport cardiologist
2. ผศ.นพ. กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ อาจารย์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ผู้เชี่ยวชาญ Sport Medicine
3. อ.พญ. กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์ อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Prehospital management

โดยเข้าร่วมกิจกรรมฟรี!! ผ่าน application conference: ZOOM โดยคลิก link ด้านล่างนี้ 👇🏻👇🏻👇🏻
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/91085751641
หรือกรอก
Meeting ID: 910 8575 1641

“เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนากันครับ”

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic