ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

Simulation  War RAMAMEDIC ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
ขอแสดงความยินดีกับ น้องเฟริส กัญญาณัฐ บุญปรางค์ และน้องโฟรค รุจิกร เนคมานุรักษ์ นักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 1 ในโอกาสได้รับรางวัล " MAHIDOL BEST PERFORMANCE " ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ น้องเฟริส กัญญาณัฐ บุญปรางค์ และน้องโฟรค รุจิกร เนคมานุรักษ์ นักศึกษานักปฏิบัติการฉ...

โครงการอบรมเพื่อสุขภาพ “CPR & AED วิธีการปั๊มหัวใจที่ถูกต้อง ช่วยชีวิตในช่วงฉุกเฉินอย่างไร”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภ...

ภาพบรรยากาศในงาน MAHIDOL OPEN HOUSE 2018

วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Simulation  War RAMAMEDIC ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
อบรมการกู้ชีพแก่โครงการ THE PANO พระราม 3

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โครงการ THE PANO พระราม 3 

Simulation  War RAMAMEDIC ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เทคนิคเรียนอย่างไรให้มีสุข โดยน้องไทด์ นศ.นฉพ. ธนภัทร ประเสริฐรัตน์

ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรว...

การฝึกอบรมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในรูปแบบของ Thai Simulation Training (ThaiSim) แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประ...

การฝึกซ้อมแผนรับมืออุบัติภัย โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประ...

กิจกรรม Young Doctor Explorer Camp ครั้งที่ 2 โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช.

วันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2561 ณ.สำนักงานเขตสาทร

Simulation  War RAMAMEDIC ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages