กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบ 4 (Direct Admission) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัคร TCAS 2565 รอบที่ 4 Direct Admission

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทั้ง 2 หลักสูตร สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

• ระบบ TCAS รอบ 4  Direct Admission  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00น.

รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ Link : https://tcas.mahidol.ac.th

📌หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ รับจำนวน 2 คน

📌หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฉุกเฉินการแพทย์) - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) รับจำนวน 2 คน

เกณฑ์คุณสมบัติพิจารณา

- แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

- GPAX - คะแนนภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์รอบที่ Portfolio)

- สอบสัมภาษณ์

• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา ครอบครัวเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี

คิดถึง Paramedic คิดถึงรามาธิบดี

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic