ฝึกอบรมหลักสูตร "Ramathibodi Prehospital care for Emergency nurse and Paramedic" (PEC) รุ่นที่ 1

ฝึกอบรมหลักสูตร

Ramathibodi Prehospital care for Emergency nurse and Paramedic

(PEC) รุ่นที่ 1

วันที่ 1 - 6 สิงหาคม  2565

ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

          "การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นคุณค่า เข้มข้นด้วยการฝึก เนื้อหาอัดแน่น เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ สอบทุกวัน Simulationแบบของจริง มาเรียนหลักสูตรนี้ อ่านหนังสือมากกว่าตอนเรียนอีก คุณค่ากับการมาเรียนจริงๆ" หนึ่งในเสียงสะท้อนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่สำเร็จการฝึกอบรม
          เสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อย กับหลักสูตร "Ramathibodi Prehospital care for Emergency nurse and Paramedic" (PEC) รุ่นที่ 1 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-6 สิงหาคม 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ที่จัดหลักสูตรฝึกอบรม ที่มีโจทย์สำคัญคือ "ผู้เรียนต้องได้ประโยชน์อย่างแท้จริง สามารถเอาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ และนำองค์ความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานต้นสังกัดของตนอย่างมีคุณค่า เพื่อยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลของประเทศไทย"
          หลักสูตรนี้จึงมีความเข้มข้นอย่าง ซึ่งการอบรมไม่ใช้แค่มานั่งฟังบรรยาย แต่มีกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้ผู้เรียน อาทิเช่น
1. ทุกหัวข้อการเรียนจะมีทฤษฎี และ ตามด้วยปฏิบัติ ด้วยอุปกรณ์ที่ทาง รามาธิบดี ใช้จริง และกับผู้เชี่ยวชาญจริงๆ
2. Pretest เนื้อหาที่จะเรียนในแต่ละวัน ผู้ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวันจะได้รับรางวัล
3. ทุกวันมีการ Simulation โดยใช้เนื้อหาจากการเรียนการสอนของวันก่อนหน้า โดยมีการสุ่มกลุ่มวันละ 1 กลุ่ม
4. วันสุดท้ายมีการ Test ผู้เรียนทุกคน โดยการจัด Sim WAR ผนวกความรู้ทั้ง 6 วัน มาในโจทย์​เดียว อย่างเป็นระบบ แข่งขันหากลุ่มชนะเลิศ
5. มีการจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มจะอยู่ด้วยกัน เรียนด้วยกัน Simulation ด้วยกัน
          จะเห็นได้ว่า คณะผู้จัด ตั้งใจพัฒนาหลักสูตรนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุโจทย์ที่ตั้งไว้ ทุกท่านที่เข้ามาเรียนได้คุณภาพจริงๆ สุดท้ายแล้วผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝึกอบรมครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่รอการช่วยเหลือ จากผู้เรียนทุกคน
สำหรับการฝึกอบรมในรุ่นที่ 2 จะจัด ขึ้นในช่วง สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มกราคม 2566 สำหรับผู้สนใจ เตรียมตัวไว้ให้พร้อม รุ่นที่ 2 เข้มข้นกว่าเดิมแน่นอน
ติดตามข่าวสารได้ เร็วๆนี้ ขอบพระคุณครับ
# RAMA EMO
# EMS Quality is a lifelong journey

บรรยากาศภายในงาน

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic