กิจกรรม RAKNONG RAMAMEDIC GEN5 2019

วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2562 ณ ไทยเอเชีย โกลเด้นซี รีสอร์ท (อยุธยา)

 
กิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟและพิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 4

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธ...

 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารอุบัติเหตุ...

 
My passion โดย... คุณ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ในงานพิธีรับมอบเสื้อกาวน์ ชุดปฎิบัติการและกิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟ RAMAMEDIC

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ในงานพิธีรับมอบเสื้อกาวน์ ชุดปฎิบัติการและกิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟ RAMAMED...

 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 
การอบรมอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลและแนวทางการทำวิจัยของระบบการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล

รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2562 และ  รุ่นที่ 2 ในวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 25...

 
รางวัลในงานการประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬา Paramedic Game

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหา...

 
นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Poster Presentation ในงาน 18th International Conference on Emergency Medicine (ICEM2019))

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

 
อบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐานใน โครงการเปิดโลกการเรียนรุ้”อาชีพ” ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเเละ การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองเตย

 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Student One Health Camp for Rabies Control”

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น