ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ (Disaster Medical Emergency Response Team)

รุ่นที่ 1 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ วังใหญ่ริเวอร์แควรีสอร...

ความเร็วและความสำคัญของรถฉุกเฉินในนาทีชีวิต

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรว...

การแข่งทักษะการแพทย์ฉุกเฉินระดับเอเชีย “อุ่น - จิรยุทธ  เพชรเครือ”

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้...

CONGRATULATION EP12 ERRAMA

วันที่ 29 มิถุนายน 2561  ณ ชั้น 3  อาคารศูนย์อุบัติเหตุและ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ...

พิธีเปิดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Emergency Response Team: Mahidol ERT)

วันที่ 25 มิถุนายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ฝึกปฏิบัติงานรับมือภัยพิบัติ “Thai Simulation Training” ในงานประชุมสมาคมพยาบาลฉุกเฉินประเทศไทย

วันที่ 21 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ส่งแรงเชียร์ให้ นศ.นฉพ.ทั้ง 2 ทีมในการแข่งขัน EMS ASIA 2018 COMPETITION

ในวันที่ 16-19 มิถุนายน 2561 ณ เมืองดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์

Paramedic Game ครั้งที่ 4

ในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2561 ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

การประชุมวิชาการและแข่งทักษะการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Pages