กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต “ ระบบTCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ ” สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัคร " ระบบ TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ "

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

 ระบบ TCAS รอบ 5  รับตรงอิสระ  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2563

 ดาวโหลดใบสมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร

 ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครตามรายละเอียดในข้อ 8 และ 9 มาที่อีเมล ramamedic.er@gmail.com ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยถือวันและเวลาที่ระบุไว้ในอีเมลเป็นหลัก

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 19 มิถุนายน 2563

สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 2563 

มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา ครอบครัวเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี

คิดถึง Paramedic คิดถึงรามาธิบดี

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic