การอบรมวิชาการเรื่อง "การทบทวนความรู้เพื่อความเป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ" Tutorial Course 2019

กำหนดการ"อบรมวิชาการเรื่อง การทบทวนความรู้เพื่อความเป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ"

วันที่ 6 - 10 เมษายน 2563

ห้องประชุมอารีย์ฯ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วิธีการลงทะเบียนและดาวน์โหลดกำหนดการอบรมวิชาการ คลิกที่นี่