พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562  เวลา 07.30 น.

ณ บริเวณถนนหน้าหอพักแพทย์