กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตร 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัคร

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตร 3 ปี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตร 3 ปี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2563

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2563

  สอบสัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2563

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 31 กรกฎาคม 2563

  เปิดทำการเรียนการสอน 15 สิงหาคม 2563

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครได้ที่ 

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic