ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแก่ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา และ ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 910 AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย...

กิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟและพิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 3

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08:00-16:00 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศา...

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 08.40 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

กิจกรรม RAKNONG RAMAMEDIC GEN4 2018

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561 ณ เดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

กิจกรรม “รักน้อง Ramamedic 2018

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้าน...

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารศูนย์อุบัติเหตุและ เวชศา...

Green Charity: Green Wave ร่วมกับ RAMAMEDIC และภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการจัดการฝึกอบรม “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR + AED”

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร GMM GRAMMY PLACE ห้อง Auditorium ชั้น 21

อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 08.40 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

...
Mass Casualty And Prehospital Management For Emergency Resident

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉ...

การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม “รองรับภัยพิบัติ” น้องโด่ง - ณัฐพงค์ เทียมดาว

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการร...

Pages