ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตรจารย์ พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จากวิทยาลัยฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตรจารย์ พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย

ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จากวิทยาลัยฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์

วันที่ 30 กันยายน 2563

Centra by Centara Government Complex

Hotel Convention Centre chaeng Watthana Bangkok

 

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramathibodi Emergency Medicine Department