อบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่บุคคลกรทางการแพทย์

อบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์

แก่บุคคลกรทางการแพทย์

วันที่ 30 สิงหาคม 2563

ณ โรงพยาบาลเฉพาะมะเร็งกรุงเทพ ขนาดเล็ก

  

  

  

  

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic