ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

My passion โดย... คุณ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ในงานพิธีรับมอบเสื้อกาวน์ ชุดปฎิบัติการและกิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟ RAMAMEDIC

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ในงานพิธีรับมอบเสื้อกาวน์ ชุดปฎิบัติการและกิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟ RAMAMED...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลและแนวทางการทำวิจัยของระบบการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล

รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2562 และ  รุ่นที่ 2 ในวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 25...

รางวัลในงานการประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬา Paramedic Game

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหา...

นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Poster Presentation ในงาน 18th International Conference on Emergency Medicine (ICEM2019))

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

อบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐานใน โครงการเปิดโลกการเรียนรุ้”อาชีพ” ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเเละ การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองเตย

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Student One Health Camp for Rabies Control”

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

งานประชุมวิชาการและแข่งขันกีฬา Paramedic Game ครั้งที่ 5

ณ วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานเดิน-วิ่ง การกุศล MU Charity 2019  Run For Fund”

วันที่ 28 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จัดอบรม “Mahidol - ERT Volunteer รุ่นที่2”

วันที่ 20 - 21 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Pages