พิธีทำบุญภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2567

พิธีทำบุญภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2567  เวลา 09.00 น.

ณ อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล