ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่ ผศ.พญ.กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์ ในโอกาสได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร”

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.พญ.กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์

ได้รับรางวัล บุคคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567

ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผศ.พญ.กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์
ได้รับรางวัล “บุคคลากรดีเด่น ประจำปี 2566”