ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่ ผศ.พญ.ชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน์ ในโอกาสได้รับโล่รางวัล “อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร”

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
พิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่  นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 7 และ 8

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบ...

 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา...

 
พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิรามาธิบดี ประจำปี 2566

วันที่ 4 กันยายา 2566 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 -30 กรกฏาคม 2565 ณ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิ...

 
ประกาศผลTCAS 66 รอบที่ 3 Admission

การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เริ่มเวลา 08:00น.    ชั้น 3 ห้องBoardroom ภาควิชาเวชศา...

 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี2566

รดน้ำขอพรอาจารย์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ...