ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา" ระบบ TCAS รอบ 3 Admission 1 " ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร " ระบบ TCAS รอบ 3 Admission 1 "

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

 ระบบ TCAS รอบ 3 Admission 1

☑️ สามารถสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2564 ทาง student.mytcas.com

☑️ รายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ tcas.mahidol.ac.th มาเป็นครอบครัวเดียวกัน รีบสมัครเลย

เกณฑ์การรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม ทาง https://tcas.mahidol.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคสัมภาษณ์ รูปแบบ Online 

📍 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ที่ต้องเตรียม

☑️ Portfolio หรือ สื่อต่างๆที่อยากนำเสนอตนเอง 5 นาที (สามารถ share content ในโปรแกรมได้)

☑️ ตอบคำถาม คณะกรรมการสอบ ( 5-10 นาที )

☑️ แต่งกายสุภาพ

โดยสอบสัมภาษณ์รูปแบบ ONLINE ทางโปรแกรม Cisco Webex Meetings วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป

มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา ครอบครัวเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี

คิดถึง Paramedic คิดถึงรามาธิบดี

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic