หน่วยอำนวยการและปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (Ramathibodi Emergency Medical Operation Center : RAMA EOC)

หน่วยอำนวยการและปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

(Ramathibodi Emergency Medical Operation Center : RAMA EOC)

โดยอาจารย์พี่โบว์ (นฉพ.สุภัสสร อัศวโนดม)

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก RAMA Channel : RAMA Channel