คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ เปิดรับทั้งหมด 3 รอบ ผ่านระบบ Mahidol TCAS

กำหนดการรับสมัคร TCAS 2566

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

เปิดรับทั้งหมด 3 รอบ ผ่านระบบ Mahidol TCAS

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ เปิดรับทั้งหมด 3 รอบ ผ่านระบบ Mahidol TCAS

📍รอบที่ 1 (1/2) Portfolio

📍รอบที่ 2 Quota ( พื้นที่ จ.สมุทรปราการ )

📍รอบที่ 3 Admission

กำหนดการและรายละเอียดสามารถติดตามได้ทาง tcas.mahidol.ac.th

โดยในรอบ Portfolio สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 23 ธ.ค. 2565 ทาง https://tcas.mahidol.ac.th/

*** กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติ และกรอกตามเกณฑ์ให้ถูกต้อง ในระบบรับสมัคร

 

มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา ครอบครัวเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี

คิดถึง Paramedic คิดถึงรามาธิบดี

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic