แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กับรายการ Dr.Kids

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กับรายการ Dr.Kids

วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562

ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก MahidolKids : MahidolKids