นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ ร่วมให้ความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ที่เดินทางมารับมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)

นักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ร่วมให้ความรู้ด้าน

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)

แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

ที่เดินทางมารับมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ณ สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

  

  

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic