การอบรม Mahidol University Emergency Response Team - Mahidol ERT รุ่นที่ 3

การอบรม Mahidol University Emergency Response Team - Mahidol ERT รุ่นที่ 3

วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

บรรยากาศการอบรม EMT รุ่นที่ 3

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic

ขอบคุณรูปจาก Facebook Fanpage : กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล