ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต “ ระบบTCAS รอบ 1 Portfolio ” สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัคร " ระบบ TCAS รอบ 1 Portfolio "

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

 ระบบ TCAS รอบ 1  Portfolio  รับสมัครวันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562

สมัคร และ อัพโหลดเอกสารออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์

เกณฑ์การรับสมัคร

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  

• สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา ครอบครัวเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี

คิดถึง Paramedic คิดถึงรามาธิบดี

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic