(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
ATLS Student Course
สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม ภาควิชาศัยศาสตร์ จัดอบรม ATLS Student Course with Trauma Su... (Date: 17/03/2021 to 19/03/2021)
 
Laparoscopic Surgery of the Upper Urinary Tract
Workshop Name: Laparoscopic Surgery of the Upper Urinary Tract (Date: 25/02/2021)
 
งานมหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์ 2564
ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 08:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม 810AB ( มีการถ่ายทอดผ่านระบบ Online conference... (Date: 09/03/2021)
 
Ramathibodi Surgical Endoscopy Workshop 2021
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารวมอบรม Ramathibodi Surgical Endoscopy... (Date: 03/02/2021 to 05/02/2021)
 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน และทางเดินนำ้ดี
ชื่อคุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี(Certificate of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery)... (Date: 01/07/2020)
 
Valve replacement and repair
กิจกรรมวิชาการ " Valve replacement and repair " ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 8:30-15:15 น. ณ... (Date: 03/12/2020)
 
2rd CARE Lab 2020
ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดกิจกรรม CARE Lab 2020 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 8 และ 14-18 ธันวาคม 2563 ณ อาค... (Date: 14/12/2020 to 18/12/2020)
 
Urology Interhospital Conference
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ "Urology Interhospital Conference... (Date: 04/12/2020)
 
Refresher course on Breast Cancer
สาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "Refresher cour... (Date: 20/11/2020)
 
Interhospital Vascular Conference
สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ "Interhospital Vascular Conference... (Date: 30/11/2020)
 
Ramathibodi Surgical Conference
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ "Ramathibodi Surgical Conference" ใน... (Date: 28/11/2020)
 
Basic Cardiovascular Techniques
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ "Basic Cardiovascular Techniques workshop fo... (Date: 28/11/2020)