(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
"วิธีการคิด การเขียน มคอ.3" โดย ศ.พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
Interesting Conference "วิธีการคิด การเขียน มคอ.3" โดย ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุน... (Date: 19/06/2020)
 
Special Lecture by Plastic Surgery
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษโดย Professor Hung Chi Chen from China Medica... (Date: 13/03/2020)
 
Rama Surgery Family Virtual Run
ขอเชิญนักวิ่งและผู้สนใจสมัครร่วมกิจกรรม Rama Surgery Family Virtual Run สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพัน... (Date: 11/02/2020)
 
ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังดนตรี
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาจักษุวิทยา และภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังด... (Date: 08/01/2020)
 
Chief’s Conference 2563
ขอเชิญอาจารย์แพทย์  และแพทย์ประจำบ้านทุกท่าน ร่วมงาน Chief’s Conference 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 2... (Date: 26/03/2020)
 
สังสรรค์ ศัลยศาสตร์
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สังสรรค์ ศัลยศาสตร์” วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเรียนแ... (Date: 07/01/2020)
 
การดูแลผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะที่เกิดภาวะแทรกซ้อน
การประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ การดูแลผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะที่เกิดภาวะแทรกซ้อน สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก... (Date: 31/01/2020 to 02/02/2020)
 
16th Ramathibodi Annual Symposium of Plastic Surgery
การอบรมวิชาการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งครั้งที่ 16 (16th Ramathibodi Annual Symposium of Plastic Surgery (RASP2... (Date: 18/12/2019 to 20/12/2019)
 
Workshop Vascular Access
สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดอบรม Workshop Vascular Access วันที่ 23... (Date: 23/12/2019 to 24/12/2019)
 
การซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตบน Sky walk
สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้จัด “การซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิ... (Date: 18/11/2019)
 
Interhospital Vascular Conference
สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพท... (Date: 26/11/2019)
 
8th Rama OPCAB Meeting
8th Rama OPCAB Meeting  & Coronary Artery Anstomosis Workshop on Beating Heart Model Basics, Innovation, a... (Date: 18/11/2019 to 19/11/2019)