(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
สมัครแพทย์ หลอดเลือด
สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่... (Date: 01/07/2020)
 
งานเลี้ยงเกษียณอายุ
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น ๓ อาคาร ๑... (Date: 24/09/2020)
 
VTE PAD Day 2020
VTE PAD Day 2020 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09:00-15:05 น. ณ Kamoltip Ballroom, 2nd Floor, Sukosol Hote... (Date: 22/09/2020)
 
งานปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที่ 17
งานปาฐกถา เปรม บุรี  ครั้งที่ 17 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9  อาคารเรียนและ... (Date: 13/11/2020)
 
RCST Virtual Annual Congress 2020
45th Annual Scientific Congress of The Royal College of Surgeons of Thailand "Surgical Challenges in Transform... (Date: 10/10/2020 to 11/10/2020)
 
SINO-THAI Thoracic Academic
SINO-THAI Thoracic Academic Communication Program Uniportal VATS Live Surgery วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13:... (Date: 21/09/2020)
 
IntroductionToSurgicalResearch2020
หน่วยวิจัย ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านเข้าอบรม "แนะนำการวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน" ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลา... (Date: 19/10/2020 to 22/10/2020)
 
International Academic Conference (RIAC 2020)
เชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี Ramathibodi International Academic Conference (RIAC 2020) ในวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ... (Date: 03/09/2020 to 04/09/2020)
 
How to choose the best optimal dose for pain management
Interesting topic : How to choose the best optimal dose for pain management โดย ผศ.นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ วันศุกร์ท... (Date: 21/08/2020)
 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน หรือแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านศัลยกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563... (Date: 01/07/2020)
 
Post operative scar management
Interesting Conference "Post operative scar management" ผศ.นพ.อัจฉริย สาโรวาท วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม... (Date: 17/07/2020)
 
Integrated Conference "บทบาทของ ECMO สำหรับผู้ป่วย COVID 19" โดย รศ.นพ.ปียะ สมาดติวัฒน์ วันพุธที่ 10... (Date: 10/06/2020)