(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
 What's happening in my belly???
"What's happening in my belly???" วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 11:00-12:00 น. (Date: 16/06/2021)
 
Abdominal wall defect ; Prepare for the rare
"Abdominal wall defect ; Prepare for the rare" วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 11:00-12:00 น. (Date: 09/06/2021)
 
The Deadly Acute Back Pain
"The Deadly Acute back pain" วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 11:00-12:00 น. (Date: 02/06/2021)
 
Disease Specific Certification for Venous thromboembolism prophylaxis
ประชุมเตรียมความพร้อมยื่นขอรับการเยี่ยมรับรองเฉพาะโรคจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ในวันพุธ... (Date: 23/06/2021)
 
Surgical Academic Learning Activities (SALA#3)
"Acute chest pain" วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:00-12:00 น. (Date: 19/05/2021)
 
Breast Cancer Management
Breast Cancer Management from 3 Dimensions for Surgeon Saturday, 29th May 2021 Time 13:00 - 15:45 (Date: 29/05/2021)
 
SALA#2
"RLQ pain management for a rural internist" วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:00-12:00 น. (Date: 12/05/2021)
 
Advanced Breast Cancer In New Era 2021
Surgery And Treatment For Advanced Breast Cancer In New Era 2021 On 07 May 2021 Time : 14:00-16:30 (Date: 07/05/2021)
 
Surgical Academic Learning Activities
Topic : Management of mild head injury with occult pneumothorax in a resource-limited hospital setting (Date: 05/05/2021)
 
ATLS Student Course 2/64
สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม ภาควิชาศัยศาสตร์ จัดอบรม ATLS Student Course with Trauma Su... (Date: 26/04/2021 to 28/04/2021)
 
สัมมนาพัฒนาศักยภาพ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก
การประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ การดูแลผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะที่เกิดภาวะแทรกซ้อน วันที่ 16-18 เมษายน 2564... (Date: 16/04/2021 to 18/04/2021)
 
VinoShowcase: When nature empowers life
VinoShowcase: When nature empowers life On Saturday, Mar 20,2021 At Pullman Bangkok King Power, BKK (Date: 20/03/2021)