การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (โครงการใหม่)

การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (โครงการใหม่)
 

 

 

โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ำ (minimal risk)
หัตถการที่ดำเนินการแล้วถือว่าความเสี่ยงไม่มากไปกว่าการใช้ชีวิตประจำวันตามนิยามของ... (อ่านต่อ..)

 

 

โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงต่ำ
โครงการที่ไม่จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงต่ำ หรือเป็นโครงการที่มีความ (อ่านต่อ..)
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการวิจัย

 

 

โครงการวิจัยExemption from Regular Review 

โครงการวิจัยที่ดำเนินการกับร่างอาจารย์ใหญ่ (ศพที่เจ้าของร่างยินดีบริจาคเพื่อ การศึกษา) โดยไม่รวมการวิจัยในศพลักษณะอื่น (อ่านต่อ..) 

 

 

โครงการที่หมดอายุเกิน 90 วัน 
โครงการวิจัยวิจัยที่หมดอายุเกิน 90 วัน ต้องการต่ออายุการรับรองโดยมีการขาดช่วง (suspension) หรือต้องขอการรับรองใหม่(มีเอกสารรับรองฯ ใน โครงการวิจัยเดียวกันมากว่า 1 ใบ)
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการวิจัย