บรรยากาศการดูงาน Open House ภาควิชารังสีวิทยา ประจำปี 2557
ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
พิธีมอบใบประกาศให้กับนักรังสีวิทยา จาก JDW/NR Hospital
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด...
 
กิจกรรมร่วมงานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์คลินิก พญ.โลจนา ตันติยาทร
วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 12.00-13.30 น.ณ ห้องประชุมทวี บุญโชติ
 
กิจกรรมร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัธนา นนทะสุต
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างอาจารย์และศิษย์เก่ารังสีแพทย์
วันพุธที่ 24 กันยายน  2557 ณ ห้องประชุมทวี  บุญโชติ เวลา 12.00-13.30 น.
 
พิธีงานไหว้ครูภาควิชารังสีวิทยา  2557
วันที่ 3 กรกฏาคม 2557 เวลา 7.30 - 8.30น. ณ ห้องทวี บุญโชติ
 
งานสัมมนาศูนย์รังสีวิทยา 16-18 พ.ค. 57 กาญจนบุรี
ศูนย์รังสีวิทยา ร่วมใจพัฒนางาน ให้บริการเป็นเลิศ