งานเกษียณอายุราชการบุคลากรภาควิชารังสีวิทยา ประจำปี 2558

งานเกษียณอายุราชการบุคลากรของภาควิชารังสีวิทยา ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสุวัธนา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558

รายชื่อผู้เกษียณอายุ

ศ.คลินิก พญ.รัตนพร พรกุล,คุณนัยนา พรพิพัฒน์พงศ์,คุณสมชาย ศรีประเสริฐ,คุณรัตมณี ว่องอารีย์ และ คุณสุภาภรณ์ ศรีเมือง

ชมภาพบรรยากาศงานเพิ่มเติม