ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมประจำปีการศึกษา 2566  (...
 
ขั้นตอนการตรวจสแกนกระดูก Bone Scan สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ...
 
หนังสือออกใหม่ (โครงการตำรารามาธิบดี) “เอ็มอาร์ไอในภาวะสมองเสื่อม (Magnetic Resonance Imaging in De...
 
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา (หลักสูตร 1 ปี) เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา (หลักสูตร 2 ปี) เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึก...
 
ขอเชิญบุคลากรรามาธิบดี ภาควิชารังสีวิทยา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชกา...
 
ขอแนะนำ RAMAAI chatBot ผู้ช่วยใหม่ในการวินิจฉัยโรคปอดอักเสบจาก COVID-19
 
หนังสือ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2565 (รอบที่2)
 
ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมประจำปีการศึกษา 2565  (รอบที่ 2)
 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย โดย ผศ.ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี IT Management Divi...
 
ตรวจ BMD/แสกนที่เวชศาสตร์นิวเคลียร์ "พกถุงผ้า" มาด้วยนะคะ

Pages

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297