รับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา (หลักสูตร 1 ปี) เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา (หลักสูตร 1 ปี) เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2567

 

 

ลำดับ รายละเอียด จำนวน
  แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา (หลักสูตร 1 ปี)  รับรองโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย (เปิดรับสมัคร 1-31 ตุลาคม 2566)  
01 หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาภาพวินิจฉัยโรคเต้านม 2 คน
  แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา (หลักสูตร 1 ปี)  รับรองโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)  
01 หลักสูตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 2 คน
02 หลักสูตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยชันสูงของช่องท้อง 2 คน

 

สมัครที่เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอรทัย ปะโนรัมย์  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0-2201-1212