หนังสือ

ภาพรังสีหลอดเลือดลำตัว : Whole Body Vascular Imaging
บรรณาธิการ : สุทธิพงษ์ จงจิระสิริ
สำนักพิมพ์ : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด
พิมพ์ครั้งที่ : 1 / กันยายน พ.ศ.2566
 
เอ็มอาร์ไอในภาวะสมองเสื่อม (Magnetic Resonance Imaging in Dementia)
บรรณาธิการ : ธีรพล ปัญญาปิง
สำนักพิมพ์ : บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จำกัด
พิมพ์ครั้งที่ : 1 / กรกฎาคม พ.ศ.2565
 
หลักการและการประยุคต์ใช้เครื่องรังสีเอกซ์สองพลังงาน : Principles and Clinical Applications of Dule-Energy X-Ray Absorptiometry
บรรณาธิการ : ชนิกา ศรีธรา
สำนักพิมพ์ : บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอลพริ้นท์ จำกัด
พิมพ์ครั้งที่ : 1 / พฤษภาคม พ.ศ.2565 , ฉบับ e-book มิถุนายน พ.ศ.2565
 
การวินิจฉัยภาพ MRI ของมะเร็งต่อมลูกหมาก MRI of Prostate Cancer  
บรรณาธิการ : สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
พิมพ์ครั้งที่ : 1 / กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 
 
เอ็มอาร์ไอและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจแต่กำเนิด : หลักการและการประยุกต์ใช้  Cardiac MRI and CT in Congenital Heart Disease : Principles and Applications
บรรณาธิการ : สุวิภาภรณ์ ศิริพรพิทักษ์
สำนักพิมพ์ : ไอเดีย อินสแตนท พริ้นทิ่ง
พิมพ์ครั้งที่ : 1 / กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 
ตำราโรคมะเร็งเต้านม BREAST SURGICAL ONCOLOGY
บรรณาธิการ : สุรพงษ์ สุภาภรณ์,วิชัย วาสนสิริ,สุขไชย สาทถาพร,มาวิน วงศ์สายสุวรรณ,เยาวนุช คงด่าน,พิเชฐ สัมปทานุกุล,ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์,ชมพรสีตะธนี,ไนยรัฐ ประสงค์สุข,ประกาศิต จิรัปปภา
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพเวชสาร
พิมพ์ครั้งที่ : 1 / พฤษภาคม พ.ศ. 2561
 
คลื่นเสียงความถี่สูงในผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน Ultrasound in Critical Emergency Conditions 
บรรณาธิการ : จันทร์จิรา ชัชวาลา , ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ , สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ
สำนักพิมพ์ : ไอเดีย อินสแตนท์ พริ้นทิ่ง
พิมพ์ครั้งที่ : 1 / มีนาคม พ.ศ. 2561
 
การประยุกต์ใช้เพทสแกนทางคลีนิกในผู้ป่วยมะเร็งปอด Clinical Application of PET Scan in Lung Cancer 
บรรณาธิการ : รจนา ศิริศรีโร
สำนักพิมพ์ : บริษัท สยามทองกิจ จำกัด
พิมพ์ครั้งที่ : 1 / พ.ศ. 2556
 
โรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง : บทบาทของรังสีร่วมรักษา  Neurovascular Diseases : Roles of Interventional Neuroradiology
บรรณาธิการ : ศิรินธรา (พงษ์เพ็ชร) สิงหรา ณ อยุธยา
สำนักพิมพ์ : บริษัท พิมพ์ดีการพิมพ์ จำกัด
พิมพ์ครั้งที่ : 1 / กันยายน พ.ศ.2556
 
การวินิจฉัยโรคจากฟิล์มเอกซเรย์ Plain Film Interpretation in Clinical Practice  
บรรณาธิการ : สุวัธนา นนทะสุต
สำนักพิมพ์ : บริษัท 21 เซ็นจูรี่จำกัด
พิมพ์ครั้งที่ : 2 / พ.ศ. 2556
 
 
Atlas of the Brain and Spinal Cord Color Atlas of the Human central Nervous System Third Edition  
บรรณาธิการ : Aporn Chuncharunee , Jiraporn Laothamtas , Sitha Piyawinijwong , Sanjai Sangvichien
สำนักพิมพ์ : Elsevier (Singapore) Pte Ltd
พิมพ์ครั้งที่ : / พ.ศ. 2553
 
รังสีวิทยาในเวชศาสตร์ฉุกเฉิน Emergency Radiology  
บรรณาธิการ : บุษณี วิบุลผลประเสริฐ
สำนักพิมพ์ : พิมพ์ดี กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ : 1 / มีนาคม พ.ศ. 2552
 
ATLAS OF TOPOGRAPHY CT and MRI Correlation  
บรรณาธิการ : Aporn Chuncharunee , Sanjai Sangvichien , Jiraporn Laothamtas , Sitha Piyawinijwong , Sutipong Jongjirasiri
สำนักพิมพ์ : Supavanich Press
พิมพ์ครั้งที่ : / พ.ศ.2551
 
รังสีวิทยาของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารและช่องท้อง Radiology of the infectious diseases of the abdomen 
บรรณาธิการ : พัชรินทร์ เภกะนันทน์ , จันทร์จิรา ชัชวาลา , เอาชัย กาญจนพิทักษ์
สำนักพิมพ์ : เลิศลักษณ์
พิมพ์ครั้งที่ : 1 / กันยายน พ.ศ. 2541
 
ชื่อหนังสือ  
บรรณาธิการ : ชื่อผู้แต่ง