การวินิจฉัยภาพ MRI ของมะเร็งต่อมลูกหมาก MRI of Prostate Cancer

การวินิจฉัยภาพ MRI ของมะเร็งต่อมลูกหมาก MRI of Prostate Cancer 
 

 

หนังสือ MRI of Prostate Cancer
“การวินิจฉัยภาพ MRI ของมะเร็งต่อมลูกหมาก”

บรรณาธิการ 
นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ

Hard copy พิมพ์4สี
พิมพ์ครั้งที่ 1 (ก.พ.65)
320หน้า

ราคาปก 1,100 บาท
(ฟรีค่าส่งภายในประเทศ)

ติดต่อหาซื้อได้ที่
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หรือ
คุณสุภาภรณ์ (ซอ)โต๊ะสำลี 
02-201-1212 (จันทร์-ศุกร์) 
หรืออีเมล์
radiology.rama.saw@gmail.com