ภาพรังสีหลอดเลือดลำตัว : Whole Body Vascular Imaging

ภาพรังสีหลอดเลือดลำตัว : Whole Body Vascular Imaging

 

                                                             

หนังสือ Whole Body Vascular Imaging   “ภาพรังสีหลอดเลือดลำตัว”

บรรณาธิการ : นพ.สุทธิพงษ์ จงจิระสิริ

พิมพ์ครั้งที่ 1 (กันยายน พ.ศ.2566 )  468 หน้า

ราคาปก 1,500 บาท