การประยุกต์ใช้เพทสแกนทางคลีนิกในผู้ป่วยมะเร็งปอด Clinical Application of PET Scan in Lung Cancer

การประยุกต์ใช้เพทสแกนทางคลีนิกในผู้ป่วยมะเร็งปอด Clinical Application of PET Scan in Lung Cancer 

 

                                                             
การประยุกต์ใช้เพทสแกนทางคลีนิกในผู้ป่วยมะเร็งปอด Clinical Application of PET Scan in Lung Cancer 
บรรณาธิการ : รจนา ศิริศรีโร
สำนักพิมพ์ : บริษัท สยามทองกิจ จำกัด
พิมพ์ครั้งที่ : 1 / พ.ศ. 2556