ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา
 
การบริโภคอาหารไอโอดีนต่ำสำหรับผู้ป่วยไทรอยด์เตรียมตัวก่อนการรักษาด้วยไอโอดีนรังสี
 
https://www.rama.mahidol.ac.th/radiology/th/content/13mar2023-1414คำแนะนำการตรวจผู้ป่วยไทรอยด์
 
 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์แ...
 
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธิติพร...
 
ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ ลานถนนบริเวณหน้าหอพักนักศึกษาแพ...
 
ภาพบรรยากาศงานปีใหม่ 2566 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แบบออนไลน์ วันศุกร์ที่ 16 ธัน...
 
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพัดชา ต...
 
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรพล ...
 
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิโรช วง...