ภาพกิจกรรม open house รุ่นที่ 1

ภาพกิจกรรม open house รุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 ส.ค. 58 ณ ภาควิชารังสีวิทยา

OpenHouse

OpenHouse OpenHouse OpenHouse