บทสัมภาษณ์พิเศษ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี โชว์การแสดงพิเศษ ในงาน 23rd Thai Medical Education Conference 2024 (TMEC)

 

บทสัมภาษณ์พิเศษ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี โชว์การแสดงพิเศษ ในงาน 23rd Thai Medical Education Conference 2024 (TMEC)

นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากชมรมนาฏยรามา ได้แสดงความสามารถโชว์การแสดงรำไทย ในงานประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “23rd Thai Medical Education Conference 2024 (TMEC)” จัดโดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนแพทย์อาเซียน (ASEAN Medical School Network) ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre, CentralWorld Bangkok เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

เป็นการแสดงรำไทยโชว์ 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 โชว์ฮีตฮอยฮ้องขวัญสู่ข้าวให้นา (ภาคเหนือ) ชุดที่ 2 โชว์ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน (ภาคกลาง) และชุดที่ 3 โชว์พหุอารยวัฒนะอีสานคเนย์ (ภาคอีสาน) แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย การสืบทอดทางศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างมาก
เรามาทำความรู้จักกับน้อง ๆ ทั้ง 3 คนกันดีกว่าค่ะ

แนะนำตัวกันหน่อย

  1. นายจิระพงศ์ พิมาทัย ชื่อเล่น ไผ่หลิว
  2. นายรวิชญ์ ทวนไธสง ชื่อเล่น ต้า
  3. นายพิชัย นามคุณ ชื่อเล่น โบ๊ท เป็นประธานชมรมนาฏยรามา

Q1: ศาสตร์นาฏศิลป์นำมาบูรณาการกับศาสตร์ทางด้านการพยาบาลได้อย่างไร

น้องไผ่หลิว: ความคิดสร้างสรรค์ การรับผิดชอบและตรงต่อเวลา ความละเอียดอ่อนต่อการดูแลรักษา ค่ะ
น้องต้า: การพยาบาล คือ การรวมกันทั้งด้านศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ ) และศิลป์ (ศิลปะ) ส่วนวิทยาศาสตร์เราหาได้จากในห้องเรียน ซึ่งอาจารย์พยาบาลทุกท่านล้วนมีการฝึก การสอน เพื่อทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไป ส่วนศิลป์ มาจากหลายส่วนทั้งทักษะการพูด การปฎิบัติ รวมถึงการเปิดความคิด การแสดงออกทางนาฎศิลป์ถือได้ว่าเป็นการเปิดและพัฒนาความคิดจากหลาย ๆ ส่วน ทำให้เรามีทักษะการคิดแบบเป็นกระบวนการ มีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
น้องโบ๊ท: ศาสตร์ด้านนาฏศิลป์ช่วยทำให้มีความผ่อนคลาย มีอารมณ์สุนทรี มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำสิ่งใหม่ ซึ่งสามารถบูรณาการกับศาสตร์พยาบาลได้ เนื่องจากงานพยาบาลต้องดูแลคนไข้มีความเครียด หากเราใช้นาฏศิลป์ ดนตรีในการช่วยก็จะสามารถทำให้จัดการกับความเครียดนั้นได้ ทำให้เรามองโลกในหลายมุมมอง และดูแลคนไข้เป็นแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

Q2: ขอให้น้อง ๆ ให้เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการแสดงเวทีระดับนานาชาติครั้งนี้ค่ะ

น้องไผ่หลิว: เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะ ทำให้ไผ่หลิวและเพื่อน ๆ นักศึกษาได้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้โชว์ความสามารถของนักศึกษาพยาบาล แสดงให้เห็นว่าพยาบาลรามาธิบดีทำได้ทุกอย่างค่ะ
น้องต้า: ตื่นเต้นและดีใจมาก ๆ ครับ งาน TMEC 2024 เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ และเป็นเกียรติแก่ชมรมนาฏยรามาเป็นอย่างมาก ที่ได้ร่วมทำการแสดง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแสดงความเป็นไทย รวมถึงให้การต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาจากต่างประเทศได้อย่างสมเกียรติ สมศักดิ์ศรี และได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติ ได้แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกเกี่ยวกับโชว์ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่สำคัญและเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของชมรมนาฏยรามาครับ
น้องโบ๊ท: รู้สึกมีความภาคภูมิใจในการทำการแสดงนี้ ถึงแม้เราจะเป็นนักศึกษาพยาบาล แต่มีความสามารถในด้านการรำและนาฏศิลป์ สามารถถ่ายทอดการแสดงที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของไทยได้เป็นอย่างดี รู้สึกดีใจที่ได้นำเสนอความเป็นไทยผ่านงานนาฏศิลป์สู่สายตานานาชาติ ได้ประสบการณ์มากมายจากการแสดงครั้งนี้ ได้ความอดทนในการฝึกซ้อม ได้ความคิดสร้างสรรค์ที่นำเสนอการแสดง รวมทั้งได้การทำงานเป็นทีม เมื่อมีปัญหาก็ได้เรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

เราได้ทำความรู้จักกับน้อง ๆ ในชมรมนาฏยรามา

ฝากติดตามผลงานในอนาคตต่อไป ของน้อง ๆ ด้วยนะคะ

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #สู่ความยั่งยืนของสากล #นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี

#NursesoftheFuture #TMEC