“มากกว่าการแข่งขัน คือ โอกาส และประสบการณ์” - WorldSkills Lyon 2024

 

“มากกว่าการแข่งขัน คือ โอกาส และประสบการณ์” - WorldSkills Lyon 2024

จากจุดเริ่มต้นสู่เส้นทางการแข่งขันระดับสากล นับเป็นโอกาสสำคัญของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี โดย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้โชว์ศักยภาพในการเป็นตัวแทนนักศึกษาไทยสู่เวทีระดับสากล การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ WorldSkills Lyon โดยประเทศไทยเตรียมจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการเเข่งขัน ทั้งสิ้น 19 สาขา จากทั้งหมด 59 สาขา คาดว่าจะมีผู้เข้าเเข่งขันจากทั่วโลกกว่า 1,500 คน จาก 65 ประเทศ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมยูโรเอ็กซโป เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส โดยมีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3 – 17 กันยายน 2567

นับเป็นก้าวสำคัญของ นางสาวอริยพร ลิ้มกมลทิพย์ และ นางสาวธิติสุดา มานะกิจ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมฝึกเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ WorldSkills Lyon 2024 สาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย (Health and Social Care) 

น้อง ๆ ทั้ง 2 คน ได้เล่าถึงประสบการณ์ รวมทั้งผู้ฝึกสอน ครั้งนี้

นางสาวอริยพร ลิ้มกมลทิพย์ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 4 กล่าวว่า ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยและตัวแทนของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีในการเข้าร่วมการแข่งขัน WorldSkills Lyon 2024 นอกจากนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านภาษา เตรียมความรู้ด้านการพยาบาลทั้งทางคลินิกและทฤษฎีเพื่อนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ และจากประสบการณ์ที่ตนเองเคยเป็น Standardized patient หรือ ผู้ป่วยจำลอง ทำให้ได้รับแรงบันดาลใจจากการแข่งขันครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังได้รับแรงบันดาลใจจากการเข้าร่วมฝึกฝนในฐานะผู้เข้าร่วมการคัดเลือกในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งทีมคณาจารย์ได้จัดการฝึกฝนอย่างเข้มข้น เป็นอีกแรงผลักดันที่อยากทำให้สำเร็จ และขอขอบคุณสำหรับทุก ๆ กำลังใจในครั้งนี้ค่ะ

นางสาวธิติสุดา มานะกิจ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 2 กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ต้องแสดงความสามารถทักษะฝีมือในการประกอบวิชาชีพต่าง ๆ สามารถพัฒนาองค์ความรู้และวิชาชีพของตนเอง สามารถสร้างประโยชน์ในอนาคต เป็นเวทีที่เต็มไปด้วยข้อมูลทางวิชาการ และได้รับประสบการณ์จากการแข่งขัน คิดว่ามีผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มีความสามารถอีกหลายคน ถึงอย่างไรตนเองก็มีความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้เช่นเดียวกัน จึงเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูล ความตั้งใจ โดยจะทำให้ดีที่สุด เตรียมความพร้อมในด้านของภาษา เพราะคิดว่าภาษาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการแข่งขันในโปรแกรมระดับนานาชาติ การพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถด้านการพยาบาลอยู่สม่ำเสมอ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ควรพัฒนาควบคู่ไปด้วยกัน 

อาจารย์ ดร.รัชนก พลเยี่ยม อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวในฐานะทีมผู้ฝึกสอนว่า การแข่งขันครั้งนี้เป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 คน มีทักษะทางวิชาชีพและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เนื่องจากต้องมีการวางแผนฝึกซ้อมนักศึกษาอย่างรอบคอบและละเอียด มั่นใจอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะสามารถทำให้ความฝันในสนาม WorldSkills เป็นจริงได้ พวกเขามีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทักษะภาษาอังกฤษของตนอย่างต่อเนื่อง มีความกระตือรือร้นและความอุตสาหะในการเรียนรู้ โดยตลอดการฝึกซ้อม มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเตรียมตัวล่วงหน้าเสมอ โดยมีทีมคณาจารย์ผู้ฝึกซ้อมที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพ ให้คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการแข่งขัน WorldSkills และเสริมสร้างความมั่นใจในการแข่งขันระดับโลกครั้งนี้ 

“กว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ถือว่าทุกคนเก่งมาก”

นับว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ใหม่ อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ การใช้ชีวิตในต่างแดน การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การแบ่งปัน และเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ ด้านการพยาบาลกับผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนชาวต่างประเทศในวิชาชีพเดียวกัน เพื่อนำเอาองค์ความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาทางการพยาบาลต่อไป

มาร่วมเป็นหนึ่งในกำลังใจให้กับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ WorldSkills Lyon 2024

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #สู่ความยั่งยืนของสากล #นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี

#NursesoftheFuture #WorldSkillsLyon2024