โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยอาจารย์รินทร์ลิตา ชาติวิริยะพงษ์ และทีมวิจัย เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing


 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยอาจารย์รินทร์ลิตา ชาติวิริยะพงษ์ และทีมวิจัย

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing