โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings by Subject 2024 เป็นลำดับที่ 101-150 ของโลกอย่างต่อเนื่อง

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings by Subject 2024 เป็นลำดับที่ 101-150 ของโลกอย่างต่อเนื่อง

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #สู่ความยั่งยืนของสากล

#NursesoftheFuture