You are here

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริพร ทรปราณี (น้องฝ้าย) ที่ได้เหรียญรางวัลฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence)

                             

   

🎉ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริพร ทรปราณี (น้องฝ้าย) ที่ได้เหรียญรางวัลฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence)
โดยมีคะแนนรวมเป็นลำดับที่ 6 ของโลกใน 14 ประเทศ ของการแข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Edition สาขาการดูแลผู้สูงอายุและ
ผู้ป่วย (Health and Social Care) ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2565 ณ เมืองบอร์โดช์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
✨ขอขอบคุณความตั้งใจ มุ่งมั่น และเพียรพยายามของน้องฝ้าย
✨ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ประอร ยังเจริญ Worldskills Expert รวมถึงทีมผู้ฝึกสอนทุกท่าน
✨ขอขอบคุณมูลนิธิเอสซีจี และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่สนุบสนุนการเข้าแข่งขันในครั้งนี้

แม้ในวันนี้… จะยังไม่ได้เป็นที่หนึ่งของโลก…
แต่น้องฝ้ายจะเป็นที่หนึ่งในใจของพวกเราตลอดไป♥️♥️♥️

#WorldskillsSpecialEdition2022
#HealthandSocialCare
#RamaNurse #RamathibodiSchoolOfNursing
#ทีมไทย #มูลนิธิเอสซีจี #กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต