โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกตุวดี เจือจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” จากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ อายุ 35 ปี ขึ้นไป ในงานกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกตุวดี เจือจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” จากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ อายุ 35 ปี ขึ้นไป ในงานกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 18 -19 มีนาคม 2566 ณ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล