พิธีมอบทุนการศึกษา แก่ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566 โดย มูลนิธิโรตารี ภาค 3350

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีมอบทุนการศึกษา แก่ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566 โดย มูลนิธิโรตารี ภาค 3350

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566 มอบทุนโดย มูลนิธิโรตารี ภาค 3350 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น น้อยอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านกิจการนักศึกษา และบุคลากรจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน

พร้อมด้วย คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม อดีตนายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ และประธานอนุกรรมการทุนการศึกษาโรตารี ภาค 3350 กล่าวแนะนำผู้บริหารของสโมสรโรตารี และคุณนครินทร์ รัตนกิจสุนทร ประธานมูลนิธิโรตารี ภาค 3350 และอดีตผู้ว่าการภาค 3350 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษาและกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท ให้ แก่ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี  โดยมีผู้แทนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา กล่าวขอบพระคุณ และมอบพวงมาลัย แก่ ประธานมูลนิธิโรตารี ภาค 3350

การบริจาคในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถดำรงชีพ และเล่าเรียนได้ตามความสามารถอย่างเต็มที่  และพัฒนาวิชาชีพพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยและประชาชนต่อไป

ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี