ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมทำบุญวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

 
 
 
 
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมทำบุญวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายบริหาร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ประอร ยังเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศิลปวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  ถวายสังฆทานและร่วมทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา  เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช และ สักการะ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพ่อทองคำ) 

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล (เจ้าคุณโฮะ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ร่วมแสดงธรรมเทศนา พร้อมด้วย คุณนิตยา พลสันต์ เจ้าหน้าที่วิชาการวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร นำเยี่ยมชมนิทรรศการ

ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ