ประกาศรายชื่อผลการสอบสัมภาษณ์ และสอบสอน ตำแหน่งอาจารย์ และผู้ช่วยอาจารย์

  

       มาร่วมกันสร้าง “พยาบาลแห่งอนาคต

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง อาจารย์

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พยาบาล (Teaching Assistant)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 4  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ในวันราชการ เวลา 8.00 – 16.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณรวิภา กวีธีระวัฒน์ โทร. 02-201-2019