You are here

ประกาศรายชื่อผลการสอบสัมภาษณ์ และสอบสอน ตำแหน่งอาจารย์ และผู้ช่วยอาจารย์

                                   

มาร่วมกันสร้าง “พยาบาลแห่งอนาคต

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัครตำแหน่ง  “อาจารย์” "ผู้ช่วยอาจารย์"  "พยาบาล(เพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์)" "พยาบาลผู้ช่วยสอน" หลายอัตรา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 4  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันราชการ เวลา 8.00 – 16.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณรวิภา กวีธีระวัฒน์ โทร. 02-201-2019